Graduate School for East and Southeast European Studies
print


Breadcrumb Navigation


Content

Prof. Dr. Ulf Brunnbauer

Lehrstuhl für Südost- und Osteuropäische Geschichte

Contact

Universität Regensburg
Institut für Geschichte
Lehrstuhl für Südost- und Osteuropäische Geschichte
Universitätsstraße 31
93053 Regensburg

Phone: +49 (0) 941 / 943 - 5475
Fax: +49 (0) 941 / 943 - 5032

Website: Lehrstuhl für Geschichte Südost- und Osteuropas